برآورد و تخمین اولیه هزینه انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه

برآورد اولیه فنی-اقتصادی انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه

 

چکیده

نابودی و خشک شدن دریاچه ارومیه در سالهای اخیر به عنوان یکی از فجایع زیست محیطی گریبانگیر کشور شده است. انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه نیز به عنوان یکی از راهکارهای حل معضل دریاچه ارومیه مطرح شده است. بدیهی است برای اجرای چنین طرح های ملی با ابعاد و پیچیدگی های مختلف و نیز هزینه های بسیار زیاد، نیازمند مطالعات و پژوهشهای مختلف در حوزه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. در همین راستا گروه کوانتس، فارغ از تأیید یا تکذیب این طرح، برآورد اولیه فنی و اقتصادی طرح انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه را برای سناریوهای مختلف انتقال آب (1620 حالت مختلف) انجام داده است. مقاله پیش رو به تشریح متدولوژی و چگونگی انجام کار و سپس نتایج آن به صورت امکان سنجی فنی و اقتصادی انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه می­پردازد. در این مقاله برای نیل به این هدف از منابع، اطلاعات و داده‌های معتبر ستاد احیای دریاچه ارومیه و سایر نهادها استفاده شده است. بدین منظور ابتدا چند خط لوله با دبی‌های متفاوت و لوله‌های متفاوت (هم از نظر قطر و هم از نظر جنس) به عنوان سناريوهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است (که سعی شده است خطوط لوله‌های انتخابی، از مسیرهای بهینه‌ای گذر کنند). سپس مواردی که تأثیر بسزایی در هزینه انتقال آب دارد، شناسایی ‌شده و هزینه انتقال آب برای سناریوهای متفاوت تخمین زده شده و هزینه های فنی و اقتصادی طرح برای سناریوهای مختلف بیان شده است.

مقدمه

معضل خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور دارای اهمیت استراتژیکی برای کشور و دولت است و نهادهای مختلفی اداری، اجرایی و علمی کشور را برای حل این مشکل دخیل کرده است. دریاچه ارومیه جدای اهمیتی که به لحاظ زیست محیطی دارد در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... برای کل کشور به ویژه استانهای آذربایجان شرقی و غربی تاثیرگذار است. به همین جهت حل معضل دریاچه ارومیه در اولویتهای اول کشور بوده و حتی توجه نهادهای بین المللی را به خود معطوف ساخته است. در همین راستا طرحهای مختلفی از جانب نهادهای مختلف علمی و اجرایی کشور برای حل این فاجعه زیست محیطی ارائه شده است که انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه از مهم ترین طرحها می­باشد. به طور کلی با توجه به ابعاد گسترده طرح های این چنینی، امکان سنجی آن ها به مطالعه و بررسی در حوزه های مختلف فنی، مالی-اقتصادی، زیست محیطی، کشاورزی و ... برای حالات و سناریوهای مختلف است.

به طور خلاصه در برآورد فنی و اقتصادی سناریوهای مختلف این طرح، پارامترهای همچون مسیر انتقال، هزینه های لوله و لوله گذاری، انرژی مصرفی و کیفیت آب موثر است. هر یک از بخش‌های هر سناریو فارغ از مؤلفه‌های دیگری که در بررسی اولیه در نظر گرفته نشده، پروژه‌های زیربنایی ای هستند که نیازمند سرمایه گذاری های عظیم دولت است.

در چنین پروژه‌های زیربنايی هزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر از فاکتور های تأمین مالی و بدهی‌ها و به عبارت دیگر برآورد هزینه‌های صرفاً حسابداری آن است و منابع مالی باید به مدت طولانی مدت در اختیار پروژه باشد. از طرفی ديگر در اين پروژه همانند ساير پروژه‌های ملی عظيم طول دوران ساخت و به بهره‌برداری رسيدن آن بسيار طولانی است که اين خود نيازمند محاسبه وضعيت شرايط زیست‌محیطی درياچه در طول پروژه است.

هدف از تلاش‌های گروه کوانتس اتخاذ فرايندی است جهت توانمندسازی ارزيابی مستقل و هدفمند جنبه‌های مختلف سرمایه‌گذاری روی طرح انتقال آب از دریاچه خزر به ارومیه برای نيل به يک تصميم اقتصادی می‌باشد. در اين راستا بايد دقت برآوردهای فنی طرح و هزینه‌ای آن بتواند به درستی بخش‌های مورد بررسی طرح را تعيين کند. در این مقاله سعی در تخمین جنبه‌های فنی و اقتصادی (بررسی پارامترهای تعیین‌شده  تأثیرگذار بر قیمت) اولیه این طرح با در نظر گرفتن مؤلفه‌های محدود دارد تا دقت تخمین‌ها افزایش یابد.

روش‌شناسی:

در طرح انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه با توجه به گستردگی ابعاد کار، باید سناریوهای مختلف یا حالات مختلفی که این کار میسر است را مشخص کرده و سپس برای هر سناریو به برآورد فنی و اقتصادی آن پرداخت. سناریوهای مختلف آب رسانی با توجه به موارد زیر ساخته می­شود:

 • مسیر انتقال آب
 • کیفیت آب (شور یا شیرین)
 • دبی آب انتقالی
 • جنس لوله مورد استفاده
 • قطر لوله مورد استفاده
 • ایستگاه های پمپاژ
 • برق مصرفی

در ادامه مقاله به روش بررسی فنی و اقتصادی هر یک از موارد بالا و اثر هر یک از موارد بالا در هزینه انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه پرداخته می­شود.

1)     مسیرهای انتقال آب

در این پژوهش با استفاده از نقشه های هوایی و ماهواره ای موجود، 5 مسیر به عنوان مسیرهای بهینه و عملی برای انتقال آب در نظر گرفته شده است. البته در انتخاب مسیر به ویژه نقاط حساس مسیر از پژوهش های دکتر گلابیان نیز استفاده شده است. برای هر یک از این 5 مسیر، عوارض زمین برای نقطه به نقطه مسیر شناسایی شده و با کمک آن طول مسیر و اختلاف ارتفاع میان نقاط مختلف مسیر محاسبه شده است. طول مسیر و ارتفاع نقاط مختلف تأثیر مستقیم در میزان لوله و پمپ­های مورد نیاز و قیمت تمام‌ شده هزینه لوله‌گذاری دارد. در شکل زیر مسیرهای مختلف آب رسانی نشان داده شده است:

 

شکل 1 مسیرهای در نظر گرفته شده برای خط لوله انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه

 

شکل 2 نمای 3 بعدی از مسیرهای در نظر گرفته شده برای مسیرهای انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه

2)    کیفیت آب انتقالی

آب انتقالی به دریاچه ارومیه را می­توان به دو صورت شیرین و شور منتقل کرد. این بدین معنی است که می­توان در ابتدا آب دریاچه خزر را تصفیه و شیرین کرده و سپس منتقل کرد و یا اینکه آب را به همان صورت از دریاچه خزر منتقل کرد. لازم به ذکر است که شیرین و یا شوری آب، تأثیر مستقیم بر حداکثر سرعت انتقال آب در لوله و دبی دارد. همچنین تاثیرات زیست محیطی هر کدام با یکدیگر متفاوت خواهد بود. طبق تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته قیمت تصفیه آب بسته به کیفیت آب تصفیه شده و نیز نوع مصرف نظیر کشاورزی، آشامیدنی و ... متفاوت خواهد بود. برخی از قیمت های انواع تصفیه آب از منابع مختلف در پیوست 1 آمده است. با توجه به مقادیر مذکور، هزینه تصفیه آب دریاچه خزر برای انتقال به دریاچه ارومیه حدود 40 تا 50 سنت برای هر مترمکعب می­باشد.

3)   دبی آب انتقالی

هنگامی دریاچه ارومیه احیا می­شود که سطح آب دریاچه به تراز اکولوژیک خود یعنی 1274 متر برسد و ثابت بماند. بدین معنی که حجم آب خروجی از دریاچه (ناشی از عوامل گوناگون مانند تبخیر سطحی، آب‌های زیرزمینی و غیره) و حجم آب ورودی به دریاچه (ناشی از عواملی همچون بارش، آب رودخانه­ها، آب انتقالی به دریاچه و غیره) برابر شده و تراز دریاچه تقریباً ثابت بماند.

انتقال آب به دریاچه ارومیه می­تواند با دبی­های گوناگون صورت بگیرد. و این بدین معنی است که احیای دریاچه با دبی های متفاوت در مدت­ زمان های متفاوت صورت می­گیرد. همچنین هر چه قدر که زمان انتقال آب بیشتر شود، میزان تلفات آبی که در دریاچه بر اثر عوامل مختلفی چون تبخیر سطحی صورت می­گیرد، بیشتر خواهد بود و در نتیجه مجموع حجم آبی که باید طی سالهای مختلف به دریاچه اضافه شود بیشتر می­شود.  علاوه بر این دبی های مختلف در تعداد لوله ها، مصرف سالیانه برق، و کلیه تاسیسات مرتبط با آن موثر خواهد بود. به عبارت دیگر با افزایش دبی هزینه اولیه طرح افزایش پیدا کرده اما از طرف دیگر زمان اجرای طرح کمتر خواهد شد. لذا مطلوب است که سناریوهای آب رسانی با دبی های مختلف بررسی گردد. در این پژوهش سناریوهای مختلف بر مبنای دبی های مختلف، 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، 4 و 5 بررسی خواهد شد.

4)   جنس لوله

برای طرح انتقال آب می­توان از دو نوع لوله‌های فولادی و یا فایبرگلاس استفاده کرد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است. برای مثال قیمت لوله های فایبرگلاس ارزان تر بوده و حتی امکان ساخت لوله­های فایبرگلاس در محل پروژه وجود دارد و موجب صرفه‌جویی در هزینه­های حمل و نقل لوله­ها می­شود. همچنین هزینه و زمان ساخت لوله و مونتاژ آن در خط برای لوله­های فایبرگلاس نصف لوله­های فولادی است. هزینه لوله­ها به همراه هزینه نصب آن در پیوست شماره 2 آمده است. در این پژوهش هزینه انتقال آب برای هر دو نوع لوله محاسبه شده است.

5)   قطر لوله

یکی دیگر از مباحث مهم در بخش لوله های انتقال آب قطر لوله است. قطر لوله از آن جهت دارای اهمیت می­باشد که هم قیمت لوله ها با یکدیگر متفاوت می­باشد. همچنین میزان تلفات انرژی انتقال آب برای لوله های بزرگتر کمتر می­باشد اما قطعا مشکلات و هزینه های لوله گذاری آنها نسبت به لوله های کوچکتر بیشتر خواهد بود. بنابراین برای انتقال آب سناریوهای مختلفی با قطرهای مختلف بررسی شده و بهترین حالت ممکن که قابلیت اجرایی شدن و عملی شدن را دارد مشخص نمود. با توجه به محدودیت­ها در ساخت لوله و استفاده آن در مسیرها، در این پژوهش سناریوهای مختلف برای قطرهای 2، 3 و 4 متر در نظر گرفته شده است.

6)     ایستگاه های پمپاژ

با توجه به اینکه دریاچه ارومیه در ارتفاع بسیار بالاتری نسبت به دریاچه خزر قرار دارد و همچنین مسیر انتقال آب از ارتفاعات البرز عبور می­کند، برای انتقال آب به سیستم پمپاژ نیاز است. برای تعیین و طراحی سیستم پمپاژ به دبی انتقال آب، میزان هد مورد نیاز برای انتقال آب و نیز فشار کاری خط لوله موثر می باشد. با توجه به محاسبات گروه کوانتس، هد مورد نیاز برای تمامی مسیرهای پیشنهادی در حدود 2500 متر است. اما فشار کاری خط لوله بستگی زیادی به جنس لوله دارد که برای لوله های با جنس فایبرگلاس فشار کار خط 16 بار و برای لوله فولادی مقادیر 28 بار و 42 بار می­باشد. بدین ترتیب با در اختیار داشتن هد کلی مورد نیاز خط و نیز فشار کاری خط تعداد ایستگاه های پمپاژ با تقسیم هد کل (فشار کل) بر فشار کاری خط به دست خواهد آمد. بدین ترتیب حداقل تعداد ایستگاه پمپاژ مورد نیاز برای خط لوله فایبرگلاس 16 ایستگاه و برای خط لوله فولادی با فشار کاری 28 بار، 9 ایستگاه و خط لوله فولادی با فشار کاری 42 بار، 6 ایستگاه می­باشد. از این جهت عنوان حداقل تعداد ایستگاه به کار برده شده است که با توجه به میزان دبی و نیز میزان هد بین دو ایستگاه ممکن است در انتخاب پمپ با محدودیت مواجه شویم که با افزایش تعداد ایستگاه ها با محدودیت کمتری در انتخاب پمپ رو به رو خواهیم بود. با مشخص شدن تعداد ایستگاه و هد مورد نیاز برای حد فاصل میان ایستگاه های پمپاژ، تعداد پمپ های مورد نیاز برای هر ایستگاه با توجه به دبی انتقال قابل محاسبه خواهد بود.

به عنوان نمونه، برای خط لوله از جنس فایبرگلاس تعداد 16 ایستگاه پمپاژ نیاز است که هد حد فاصل میان ایستگاه ها برابر فشار خط که همان مقدار 16 بار یا 160 متر است. همچنین برای محاسبه تعداد پمپ نیز دبی انتقال آب 3 کیلومتر مکعب در سال (برابر حدود 360 هزار مترمکعب در ساعت) در نظر گرفته شده است. با جستجو در میان شرکت های معتبر پمپ سازی در دنیا، پمپ های سری UPZ شرکت KSB برای انتقال آب مناسب است. با توجه به اینکه در محدوده پر بازده این پمپ، دبی هر کدام از پمپ ها تا میزان 1500 متر مکعب در ساعت می­باشد. بنابراین برای هر ایستگاه به تعداد 240 پمپ از این سری نیاز است که با توجه تعداد ایستگاه های پمپاژ به تعداد 4000 پمپ برای انتقال آب با دبی 3 کیلومتر مکعب در سال برای خط لوله فایبرگلاس نیاز است.

برای خط لوله فولادی نوع اول با فشار کاری 28 بار نیز مجددا همین پمپ سری UPZ شرکت KSB پیشنهاد می­شود که دبی هر پمپ تا میزان 1500 متر مکعب در ساعت است. بدین ترتیب با توجه به تعداد ایستگاه ها، به تعداد 2200 پمپ برای انتقال آب با دبی 3 کیلومتر مکعب در سال با خط لوله فولادی در فشار کاری 28 بار نیاز است. برای خط فولادی نوع دوم با فشار کاری 42 بار، با در نظرگیری همین پمپ، با توجه به افزایش فشار میزان دبی 1000 مترمکعب در ساعت برای هر پمپ مناسب است که بدین ترتیب برای هر ایستگاه تعداد پمپ مورد نیاز برابر 360 عدد می­باشد که با توجه به تعداد ایستگاه ها برای انتقال آب با دبی 3 کیلومتر مکعب در سال، کلا به همان تعداد 2200 پمپ نیاز است. نتایج محاسبات تعداد ایستگاه ها و تعداد پمپ ها برای حالات مذکور در جدول 1 قابل نمایش است.

7)    برق مصرفی

برای محاسبه میزان هزینه برق مصرفی این طرح ابتدا باید با توجه به پارامترهای ذکر شده، انرژی مصرفی سالیانه را برای هر سناریو حساب کرد. سپس نحوه تامین انرژی برق مصرفی که می­تواند به صورت خریداری برق یا تاسیس انواع نیروگاه ها باشد، مشخص گردد.

برای محاسبه انرژی مورد نیاز، ابتدا میزان انرژی مورد نیاز پمپ ها برای غلبه بر هد ارتفاع آب انتقالی و نیز تلفات در لوله­ها محاسبه گردد. هد ارتفاع با توجه به اختلاف ارتفاع بیشینه مسیر، محاسبه می­شود. تلفات لوله ها نیز با توجه به طول مسیر، جنس لوله، دبی آب، قطر لوله و شور یا شیرین بودن آب محاسبه می­گردد. با محاسبه هد مورد نیاز، توان مصرفی پمپ ها با توجه به بازدهی پمپ بدست خواهد آمد.

 

پس از محاسبه توان مصرفی پمپ و در نتیجه محاسبه انرژی برق مصرفی، باید چگونگی تامین انرژی برق نیز مشخص گردد. برای تامین دو راهکار کلی وجود دارد. اول برق را از کشور و یا حتی به صورت بین المللی خریداری شود. راهکار دوم نیز تاسیس نیروگاه تولید برق است. همچنین نیروگاه های برق نیز انواع مختلفی دارد که هزینه تاسیس و جاری هر کدام متفاوت است. بدین منظور گروه کوانتس برای محاسبات سناریوهای مختلف، هم حالت خریداری برق و هم ساخت انواع نیروگاه ها را برای سناریوهای مختلف در نظر گرفته است.

بحث و نتیجه ­گیری

با توجه به اینکه برای طرح انتقال آب، 5 مسیر خط لوله، 2 نوع کیفیت آب، 8 دبی متفاوت، 2 نوع جنس لوله با 3 قطر مختلف و نیز 3 حالت تامین برق (خریداری برق و 2 نوع نیروگاه) در نظر گرفته شده است، در حالت کلی 1620 سناریو مختلف برای طرح انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه قابل تعریف است. برای تمامی سناریوهای مذکور، هزینه برق مصرفی سالانه به انضمام هزینه لوله ها و لوله­گذاری محاسبه شده است.علاوه بر آن تعداد ایستگاه های پمپاژ و نیز تعداد پمپ های مورد نیاز برای خط لوله فولادی و فایبرگلاس با توجه به فشار کار هر کدام محاسبه گردید. البته باید متذکر شد که با توجه به شرایط جغرافیای منطقه و نیز شرایط اقتصادی، زیست محیطی، علمی و ... تمامی این 1620 سناریو امکان عملی شدن نخواهد داشت و این سناریوها صرفا به عنوان یک بسته پیشنهادی جامع برای طرح انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه می­باشد و انتخاب نهایی از میان سناریوها بر مبنای نظرات کارشناسی تمامی حوزه ها خواهد بود. با توجه به اینکه امکان نمایش محاسبات و هزینه­های تمامی 1620 سناریو در این مقاله وجود ندارد، محاسبات و نتایج مربوط به برخی از سناریوهای دبی 3 کیلومتر مکعب در سال در پیوست 4 آمده است. همچنین اطلاعات مربوط به تمامی سناریوهای مذکور در گروه کوانتس موجود بوده و به عنوان داده­های جانبی این مقاله قابل ارائه است.

با توجه به محاسبات صورت گرفته گروه کوانتس دانشگاه تهران، هزینه متوسط برق مصرفی سالیانه مربوط به سناریوهای دبی 3 کیلومتر مکعب در سال با توجه به نرخ وزارت نیرو، مبلغی معادل1796 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین کم هزینه ترین و پر هزینه ترین طرح ها به طور سالیانه به ترتیب 1484 میلیارد تومان و 2353 هزار میلیارد تومان است. علاوه بر هزینه برق، هزینه های مربوط به خط لوله، پوشش لوله و لوله گذاری نیز مورد بررسی واقع شده که به عنوان نمونه برای همین مقدار دبی و با در نظر گیری قطر لوله 3 متر، هزینه های مربوط به لوله و پوشش آن مبلغی در حدود 4500 میلیارد تومان برای لوله های فولادی و در حدود نصف این مبلغ برای لوله های فایبرگلاس خواهد بود (پیوست 2) همچنین هزینه های مربوط به لوله گذاری نیز مبلغی در حدود 135 میلیارد تومان می­باشد. البته لازم به ذکر است که هزینه ها مربوط به خط لوله تنها برای یک بار خواهد بود در حالیکه هزینه برق سالیانه تا مادامی که سناریوی مد نظر در حال اجراست، برقرار است.

همچنین با توجه به اینکه میزان برق مصرفی طرح انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه بسته به سناریو و چگونگی انتقال آب، بین 2 تا 10 درصد برق مصرفی کل کشور است، هزینه احداث نیروگاه برای تأمین انرژی مورد نیاز محاسبه گردیده است. برای مثال هزینه مصرف برق و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در دو حالت بیشینه و کمینه برای دبی 3 کیلومتر مکعب در سال در زیر آورده شده است:

برای احداث نیروگاه احتیاج به کشیدن خط لوله گاز برای تأمین سوخت گاز نیروگاه می­باشد که در پیوست شماره 3 هزینه کشیدن خط لوله نیز محاسبه گردیده است.

مراجع

[1] سعید فرخی، تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه: بخش اول - برآورد میزان تبخیر، گروه کوانتس دانشگاه تهران، 

[2] سعید فرخی، محمدباقر روشن، تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه: بخش دوم - برآورد میزان بارندگی و جریان‌های سطحی، گروه کوانتس دانشگاه تهران،

[3] محمدصادق غیاثی، محمدباقر روشن، تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه: بخش نهایی – توسعه مدل بیلان آبی دریاچه ارومیه، گروه کوانتس دانشگاه تهران، 

[4] ستاد احیای دریاچه ارومیه، 

[5] وزارت نیرو، شرکت توانیر

 [6] شرکت تولیدی لوله و پوشش سلفچگان

[7] شرکت تولیدی پوشش لوله ماهشهر

[8] شرکت لوله گذاری و نصب لوله سات

[9] شرکت هوباس، 

[10] پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب

[11] دفتر مطالعات پایه منابع آب، وزارت نیرو

 


 

پیوست‌ها:

1)      پیوست شماره 1:    (شیرین سازی آب)

آمار سال 2010 برای تأمین آب آشامیدنی از آب دریا:

چیت چیان در مصاحبه با همشهری، خرداد 93:

 • شیرین سازی آب دریا حدود 60 سنت برای هر مترمکعب هزینه دارد.

http://www.hamshahrionline.ir/details/260325

http://www.beytoote.com/news/economy-news/tnews9416.html

 • این هزینه تابعی از مقدار شوری آب می‌باشد و برای آب دریا بسته به اندازه کارخانه، هزینه انرژی و سایر عوامل حدود 75 تا 125 سنت  برای آب دریا می‌باشد و بین 25 تا 60 سنت برای آب کم نمک تخمین زده می‌شود.

http://d-mojtaba.blogfa.com/post/5

 • در مورد انتقال آب خزر به سمنان، هزینه انتقال و شیرین سازی آب حدود 4000 تومان برای هر مترمکعب محاسبه شده بود.

http://fdn.ir/content/view/83609/72

 • در نهایت هزینه تصفیه آب حدود 40 تا 50 سنت برای کاربرد مورد نظر هم تقریب محافظه کارانه و مناسبی است.

 

 

2)    پیوست شماره 2: 

هزینه لوله­ها به همراه هزینه نصب آن‌ها به شرح زیر است:

 • لوله­ فولادی:

 

 • برای محاسبه هزینه لوله­های فایبرگلاس می­بایست جنس خاک روی تاج لوله آنالیز شود تا با توجه به آن ترکیب مورد نظر برای ساخت لوله را به دست آورد. اما با توجه به سوابق ساخت این لوله معمولاً نصف ساخت لوله فولادی می‌باشد. با توجه به این تقریب می­توان هزینه لوله­های فایبرگلاس را به دست آورد. 

3)   پیوست شماره 3

هزینه احداث خط لوله برای انتقال گاز برای نیروگاه سیکل ترکیبی:

 

4)   پیوست شماره 4:

محاسبات مربوط به لوله و تلفات آن و ... برای دبی 3 کیلومتر مکعب در سال در زیر آورده شده است: